Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii

Anotace

VVAA – Vzdělávání v artefiletice a arteterapii
IČ 68390106
Petra Slezáka 15/445
186 00 Praha 8

 

Dvouletý akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče


(Osm víkendových setkání a dvě šestidenní prázdninová soustředění)

 

Nabídka pro 22 běh – rok 2022-23

 

V kurzu přednáší 16 nejzkušenějších lektorů, které v oboru arteterapie a artefiletiky působí.  


Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden a speciálních pedagogických center, kteří mají speciální pedagogické vzdělání.

Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Kurz si klade za cíl seznámit frekventanty s arteterapeutickými přístupy vycházejícími z poznatků ateliéru arteterapie Jihočeské univerzity. Přednášky a arteterapeutické dílny budou doplněny předáváním zkušeností z arteterapeutické praxe lektorů tak, aby bylo pokryto široké spektrum možností uplatnění arteterapie.

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu ( kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Odborná kvalita kurzu je taktéž garantována Českou arteterapeutickou asociací.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.


Lektoři kurzu:

Beate Albrich KT diplomovaná arteterapeutka

PaedDr. Mgr. Vladimír Blažek

PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková

PhDr. Pavla Doležalová Ph.D.

Mgr. Hajdušková Lucie Ph.D.

Bc. Miroslav Huptych

Jiří Kokrda

Mgr. Pavel Kopta

PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.

Mgr. Jana Merhautová

PaedDr. Evžen Perout

Mgr. Milan Stiburek

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. Jaroslav Šturma

Mgr. Jan Uhlíř

MgA. Kamila Ženatá, akademická malířka

 

Koordinátorem kurzu je Bc. Miroslav Huptych 

Odborným garantem kurzu je doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

 

Zahájení 22. běhu kurzu bude v lednu roku 2022

 

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci Bc. Miroslav Huptych, IČ 68390106, Praha 8, Petra Slezáka 15/445, č.j.: MŠMT 344/2019-1-17ze dne 21.12 2018 o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo takto: Uděluje akreditaci Bc. Miroslav Huptych, IČ: 68390106, sídlem: Praha 8, Petra Slezáka 15/4445, PSČ 186 00 k provádění toho vzdělávacího programu:. Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Platnost akreditace se stanoví do 27. 2. 2022

 


 

Výuka kurzu je rozvržena do 8 víkendových setkání a dvou šestidenních prázdninových soustředění /252 hodin/

Víkendové setkání 18 hodin
Vyučovací bloky jsou 1 1/2 hodiny + 1/2 hodiny přestávka
/počítáno jako 2 výukové hodiny/
/ 9 bloků po 1 1/2 hodině tj. 18 výukových hodin/

 

Rozpis přednášek a ateliérů o víkendovém setkání 

sobota dopoledne první blok 9.00 – 10.30

                             druhý blok 11.00 -12.30

přestávka na oběd /hodina a půl/ 

sobota odpoledne třetí blok 14.00 – 15.30

                            čtvrtý blok 16.00 – 17.30

                            pátý blok 18.00 - 19.30

 

neděle dopoledne první blok 8.00 – 9. 30   

                            druhý blok 9.45 – 11.15

                            přestávka na oběd /1 hodinu/

třetí blok 12.15-13.45

čtvrtý blok 14.00-15.30

 

  • S frekventanty bude podepsána smlouva.
  • Zájemci pošlou jako přihlášku profesní životopis a motivační dopis (nejpozději do 15.11.2021) na e-adresu: huptych@seznam.cz

  • Uvést v zaslaném CV:Souhlasím s uložením a zpracováním těchto údajů dle zákona č. 101/2000 Sb

  • Místo konání kurzu bude v Praze

  • Výtvarné pomůcky zajistí pořadatel.