Seznam držitelů licence pro práci se Sadou projektivních koláží

Prosím návštevníky o informaci (oznámení o neoprávněném užívání), pokud zjistí, že se Sadou projektivních koláží pracuje někdo, kdo není uveden v seznamu držitelů licence. Děkuji. 


 

Každý obrázek je opatřen copyright ©Huptych 2012 a je chráněn Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Držitelé licence se zavazují neumožnit pirátské kopírování obrázků SPK.

Jsou si vědomi, že taková činnost je trestná podle zákona č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, Hlava VI, trestné činy hospodářské, díl 4, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu § 270, porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.

Držitelé licence se zavazují neposkytnout k okopírování žádný obrázek komukoliv a to bez výjimky, případně odkážou žadatele na autora sady.

 

 

 • prof. Jaroslava Šickova-Fabrici
 • prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D
 • prim. MUDr. Petr Popov
 • PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.
 • PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D.
 • Dr. Jitka Vodňanská
 • PhDr. Magdalena Frouzová
 • PhDr. et. Mgr. Zuzana Čepelíková
 • Mgr. Anna Audrlická
 • Mgr. Hana Formánková
 • MUDr. Gabriela Dostálová
 • Mgr. Matěj Lipský Ph. D.  
 • Mgr. Michaela Černá
 • Mgr. Helena Hujslová
 • Mgr. Zuzana Krištínová
 • Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová
 • PhDr. Tatiana Krulová, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Maťhová
 • PhDr. Kateřina Pešková
 • PhDr. Ivana Petrželová
 • Emilie Rudolfová
 • Mgr. Jana Švadlenová
 • Ing. Iva Ouhrabková
 • PhDr. Martina Večeřová
 • PhDr. Lea Paulínová
 • Mgr. Jana Koutná Kostínková
 • PhDr. Inka Hanušová, Ph.D
 • Mgr. Helena Gráfová
 • Mgr. Kateřina Herciková
 • Mgr. Jiří Procházka
 • Marcela Rodová
 • Bc. Hana Vojtíšková
 • PhDr. Vladimír Píša
 • Mgr. Luděk Štěpánek
 • Mgr. Petra Kolovecká
 • MUDr. Andrea Fišnarová
 • Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D
 • Mgr. Ghíta Kuncová Ruthová
 • Mgr. Jana Merhautová
 • Mgr. Irena Kučerová
 • Mgr. Pavla Vybíralová
 • Mgr. Michal Vybíral
 • Hana Košutová Hana
 • Mgr. Blanka Hrdová
 • Mgr. Nováková Klára
 • Miro Tomáš Záhořík
 • MUDr. Judita Strašrybková 
 • MUDr. Gábrišová Monika
 • Mgr. Miriam Hurtová
 • Mgr. Karolína Kotovská
 • Mgr. Linda Růžičková
 • Mgr. et. Mgr. Anna Motlová
 • Mgr. Kateřina Miškovská
 • Mgr. Radka Šichová DiS.
 • Mgr. Petra Krylová
 • Mgr. Blanka Tomková
 • Bc. Turková Romana
 • Mgr. Balcerová Michaela
 • Mgr. et Mgr. Karla Zradičková
 • Mgr. Dominika Trmalová
 • PhDr. Irena   Kraitlová 
 • Mgr. Martina Kukolová  
 • Mgr. Mária Chládková 
 • Mgr. Hana Řepová 
 • Mgr. Iva Macková
 • Bc. Jitka Fialová 
 • Mgr. Johana Elisová
 • Ivana Hradílková     
 • Mgr. Petr Exler Ph. D.  
 • Mgr. Jan Roušal 
 • Mgr. Katarína Šimunová 
 • Bc. Jana Štindlová
 • Mgr. Kryštof Velčovský
 • Mgr.Jaroslava Bendová
 • Mgr. Lucie Prokopová
 • MgA. Zuzana Brychtová Horecká
 • Mgr. Kamila Haničáková
 • Mgr. et. Mgr. Katarína Maťová
 • Mgr. et. Mgr. Dušan Mačák
 • Mgr. Gabriela Hvizdošová Bartková

 

Prof.Jaroslava Šicková, PaedDr.,Ph.D.

Bratislava, Šoltésovej 4

e-mail: sickova@fedu.uniba.sk 

http://www.terraterapeutika.sk/


prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Katedra psychologie FSS MU

Joštova 10, Brno

tel. 549497970

Kurzy sebepoznání a zlepšení komunikace

kontakt:

vybiral@fss.muni.cz

 

prim. MUDr. Petr Popov

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

kontakt: Petr.Popov@vfn.cz

 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni,

Klatovská ulice (sídlo fakulty). 

kontakt: ars.gratia@tiscali.cz

 

Dr. Jitka Vodňanská

soukromá praxe, kurzy, výcviky, supervize

jitka@vodnanska.eu 

mobil:777 997 731

 

PhDr. Magdalena Frouzová - Institut pro výzkum rodiny

http://www.psychoterapie.info

+420 224 235 597

Psychologické poradenství, partnerská a rodinná terapie, psychoterapie, závislost na alkoholu, drogách a jiné závislosti (počítač, média, mobil, závislost na druhém), rozvoj osobního růstu, kurzy v komunikaci a partnerství, supervize a koučink.


 

Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Katedra výtvarné výchovy

M. D. Rettigové 4

116 39 Praha 1

Využití: Speciální výtvarná výchova, artefiletika,

terapeutické aspekty výtvarné výchovy, arteterapie.

Tel.: +420 221 900 280

kontakt: lucie.hajduskova@pedf.cuni.cz

 

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et. PhD.

Lékařská fakulta UK, Šimkova 870

Hradec Králové

Psychologická poradna LF HK

Lékařská fakulta UK, Šimkova 870

Hradec Králové

Středisko komplexní terapie

Kavčí plácek 1

Hradec Králové

kontakt: stefancikova@email.cz

 

Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová


Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Apolinářská 4

120 00 Praha 2

kontakt: veronika.vichova@vfn.cz

soukromá praxe: veronika.vichova@gmail.com

 

MUDr. Gabriela Dostálová

kardiolog, psychoterapeut, soukromá praxe - kardiologická ambulance -

Využití: psychoterapie, supervizní činnost ve zdravotnictví, výuka. VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, 12808 , kardiologická ambulance -psychoterapie + výuka mediků  tel. 731239397

Eurokardio, s.r.o.,  Evropská 35, Praha 6, 16000, tel. 776655310, 731239397 

www.eurokardio.cz gabriela.dostalova@eurokardio.cz     

 

Mgr. Matěj Lipský - soukromá terapeutická a muzikoterapeutická praxe, supervize, Využití:kurzy a semináře zaměřené na muzikoterapii (Praha), manažerské využití (CSS Tloskov) muzikoterapeut@gmail.com, mob: 607685805,

 

Mgr. Anna Audrlická

QED GROUP, Praha 1

Haštalská 760/27

tel. 233 342 741

anna.audrlicka@gmail.com

využití: individuální a týmové koučování

 

Mgr. Hana Formánková

psychologické poradenství, individuální a skupinová arteterapie

Opletalova 6, Brno

723628645

www.cestazkruhu.cz

 

 PhDr. et. Mgr.  Čepelíková Zuzana

PL Kosmonosy

soukromá psychoterapeutická a arteterapeutická praxe Praha

tel. 604 995 572

kontakt: www.therapeutica.cz

 

Mgr. Michaela Černá


HDS Ohradní 1368, Praha 4

Tel.: 775 09 06 04

Psychoterapie, supervize

cerna@spoldat.cz

 

Mgr. Helena Hujslová

Individuální a párová terapie (Karlovy Vary)

tel.: 723 873 804

E-mail:  terapie-hujslova@email.cz 

www.terapiegestalt.estranky.cz

 

Mgr.Zuzana Krištínová

Klinika detskej hematológie a onkológie

DFNsP, Limbová 1,

833 40 Bratislava 

e-mail:balvanovci@gmail.com

 

PhDr. Tatiana Krulová, Ph.D.

TERAPEUTIKA, s. r. o.

Nové náměstí 1440/2A
Praha 10 - Uhříněves
tel.: 222 767 970
mobil 777 144 732

web: www.terapeutika.cz

 

PhDr. Ing. Lhotová Marie, Ph.D.

Praha 2, Ladova ul.

soukromá praxe, individuální psychoterapie a arteterapie

tel. 731 480 549

e-mail:  marie.lhotova@volny.cz

 

Mgr. Lenka Maťhová

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o.s.,

Nerudova 2685/53a

370 04 České Budějovice

Využití:(individuální a skupinová práce)

Poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji (individuální a skupinová supervize)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Jírovcova 1347/24,

370 04 České Budějovice

(výuka sociální práce, odborná praxe a supervize)

tel. 605 840 249

email: motlova18@seznam.cz

 

PhDr. Kateřina Pešková

Rodinná poradna Slaný

tel. 777 558 600;

e-mail: katerina.peskova@dumrodin.cz

využití sady - individuální práce + skupiny pro děti 

 

PhDr. Ivana Petrželová

Psychologická ordinace 

Slovanská 1

Šumperk, PSČ 787 01

tel. 583223502

 

Emilie Rudolfová

arteterapeutka

Atelier arteterapie                                                   

Psychiatrická léčebna                                           

Kroměříž 767 01

tel.: 573 314 386

e-mail: arteartearte@seznam.cz

 

Mgr. Jana Švadlenová

Ústecký kraj

jana.svadlena@seznam.cz

 

Mgr. Olachová Jana

Nemocnice Ostrov, psychiatrické oddělení

skupinová a individuální arteterapie

jana169@post.cz

 

Ing. Iva Ouhrabková

výtvarnice a arteterapeutka

Pekárkova 305

460 01 Liberec 15

tel. 777 287 969

www.ivaouhrabkova.cz

e-mail: aha@ivaouhrabkova.cz

 

PhDr. Martina Večeřová

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 173

PSČ 785 17

tel. 585 085 220

e-mail: vecerova@plstbk.cz

Využití v individuální i skupinové terapii s dospělými, individuálně (zatím) s dětmi od 14 let, pouze s hospitalizovanými pacienty

 

PhDr. Vladimír Píša

PPP Liberec, Truhlářská 3,

individuální a skupinové pedagogicko-psychologické poradenství pro děti a mládež

tel. 482710517

vl.pisa@volny.cz

 

Mgr. Petra Kolovecká

terapeutka v denním stacionáři SANANIM

Janovského 26, Praha 7

kontakt: kolovecka@sananim.cz

 

Mgr. Gítha Ruthová


DS Malešice, Praha 10

skupinová a individuální práce se seniory

kontakt: ruthova.githa@gmail.com

www.ruthova.cz  

  

Mgr. Luděk Štěpánek


Psychiatrická léčebna Jihlava

http://www.plj.cz/arteterapeuticky-atelier/

l.stepanek@plj.cz

 

Bc. Hana Vojtíšková

Psychiatrická klinika FNHK

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Psychoterapeutické centrum Hradec Králové

Špitálská 149

tel. 605 83 76 99

www.psycholog-hradec-kralove.cz

vhana@centrum.cz

 

Mgr. Jiří Procházka


Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje,

pracoviště Praha západ – východ

Individuální, párové a rodinné odborné psychologické poradenství především v oblasti
mezilidských vztahů (manželské, rodinné, partnerské a další vztahové poradenství).

www.poradnaprahazv.eu

jirka.pro@centrum.cz Mgr. Helena Gráfová

Třeboň, Jablonského 391

tel. 607 853 826

725 837 602

Individuální i skupinová práce - arteterapie, psychoterapie

info@vilajasmina.czMarcela Rodová

Domov pro seniory Foltýnova

Foltýnova 21

Brno 635 00

dpdergo@volny.czMgr. Jana Koutná Kostínková

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Joštova 10, 602 00 Brno

jana.kostinkova@gmail.com  Mgr. Kateřina Herciková

KC Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 9

tel. 775 173 977

Individuální i skupinová práce - arteterapie, psychoterapie

kat.her@seznam.czMUDr. Andrea Fišnarová

Psychosomatická klinika Helios Klinik Schwedenstein

Obersteinaer Weg, 01896 Pulsnitz (SRN)

andreafis@yahoo.de

 

PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D

1. LF UK Praha, Karlovo nám. 40, Praha 2

hinka@volny.cz

 

Mgr. Jana Merhautová

Arteterapeutická ambulance - Děčín

e-mail: jana.merhautova@seznam.cz

tel. 724 152 893

/arteterapie individuální, skupinová, supervize/

 

Tomáš Miro Záhořík


Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec Králové

- psychosociální a studijní poradenství

- artefiletika v edukačním školním procesu

- interaktivní semináře pro žáky II.stupně ZŠ, studenty SŠ a VŠ i pedagogické pracovníky - možnost dojíždění do místa zájmu
v regionu Královéhradeckého kraje
- arteterapie v individuálním, skupinovém, rodinném poradenství

Ateliér CHEIRÓN ART

Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové

- expresivní výtvarné, hudební, dramatické techniky - poradenství, terapie, rozvoj osobnosti - podle zájmu skupin a institucí možnost uspořádání seminářů a workshopů v Královéhradeckém kraji - podle domluvy i v jiném regionu

tel. 737 780 472
mail :  www.cheironart.cz
web : www.tzart.cz

 

Mgr. Irena Kučerová 

Krizové centrum J.J.Pestalozziho, Štěpánkova 108, Chrudim

Využití: individuální a skupinová psychoterapie dospělých a adolescentů, koučování, supervize

e-mail: irena.kucerova@pestalozzi.cz     tel.: 469 312 342


Mgr. Klára Nováková

Základní škola Sušice, Lerchova ulice 1112, Sušice 342 01.
ksochmanova@seznam.czMgr. Pavla Vybíralová 

Mgr. Michal Vybíral

Využití: soukromá praxe - osobnostně rozvojové skupiny, individuální terapie; týmová a individuální supervize; mentorská a konzultační podpora (např. v oblasti zvyšování kompetencí na trhu práce); další vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ; zážitkové a vzdělávací programy pro rodiče s dětmi /Plzeň/

pavla.vybiralova@email.cz   tel.: 732573716


Mgr. Blanka Hrdová

blanka_hrdova@seznam.cz, tel. 604477289, Vrchlabí

 

Hana Košutová

Psychosociální centrum

Nám.Přerovského povstání 1

750 01 Přerov

 

Mgr. Linda Růžičková

 Jana Masaryka 48, Praha 2

 FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4

 Kontakt: 

lindaruzi@gmail.com

 tel.734 545 808

 psychologické poradenství, arteterapie, osobnostní rozvoj

 práce s dětmi i dospělými

 

Mgr.  Balcerová Michaela

Občanské sdružení Anabell

Baranova 33

130 00 Praha 3

cílová skupina: poruchy příjmu potravy

soukromá praxe: michaela.balcerova@gmail.com

 

Mgr. Anna Motlová

 Psychiatrická léčebna Petrohrad

 Kontakt: anna.vaneckova@email.cz

 

 Mgr. Blanka Tomková

arteterapie, psychoterapie, poradenství zaměřené na ženy a děti, Čerčany Kontakt: arteterapie@email.cz  

 

Mgr. Radka Šichová

Ratolest Brno

Sociálně aktivizační program

Pomáhá rodinám  v tíživé životní situaci

Špitálka 16, 602 00 Brno

tel: 776 382 909

využití: individuální a skupinová práce s klienty

kontakt:

radunkaZ@seznam.cz

 

Mgr. Miriam Hurtová

Občanské sdružení NA CESTĚ

Palackého 138, Vsetín 755 01

Tel.: 775 677 887

centrumarcha@centrumarcha.cz

www.centrumarcha.cz

využití: individuální i skupinová terapie

1) s mladistvými z pěstounských rodin

2) s lidmi závislými (15-36), zařazenými do ambulantní léčby

 

MUDr. Judita Strašrybková

Psychiatrie, léčba závislostí

ul. Ke Zdravotnímu středisku 447/9

155 00 Praha 5, Řeporyje

tel: 235 524 590

Mobil: 777 565 783

e-mail: judita.strasrybkova@seznam.cz 

 

MUDr Monika Gábrišová

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod 

ženské příjmové oddělení a ambulantní pacienti

mgabrisova@plhb.cz

 

Mgr. Dominika Trmalová

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod 

ženské příjmové a doléčovací oddělení, ambulantní pacienti

trmalovadom@plhb.cz


Bc. Romana Turková

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

K. H. Máchy 1276, Sokolov 

tel.č.: 731 549 170

nebo 732 789 913

romanaturkovafrl@seznam.cz

 

Mgr. Petra Krylová

DCO Ostrůvek a soukromá psychologická praxe

U Dětského domova 269

779 00 Olomouc

Využití sady: individuální i skupinová psychoterapie s dospívajícími a dospělými, využití i v rámci sebezkušenostního výcviku studentů PVŠPS

tel.: 605 488 633

email: P.Krylova@seznam.cz

 

Mgr. Karolína Kotovská

Klinický psycholog a psychoterapeut,

K Hrnčířům 263, Praha 4 - Šeberov.

tel.: 777 337 305

www.kotovska-psycholog.cz

 

PhDr. Irena   Kraitlová

Domov mládeže TAP Jedličkova ústavu,

Na Pankráci 13, Praha 4

i.kraitlova@seznam.cz              

 

Mgr. Martina Kukolová

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

pracoviště: Hekrova 805, 149 00 Praha 4

e-mail: eset.psycholog@volny.cz

e-mail: m.kukolova@centrum.cz   

 

Mgr. Johana Elisová

SAS KLÍČ
ul. Josefa Hory 903
413 01 Roudnice nad Labem
Mgr. Johana Elisová - psycholog
+420 775 725 587
klic-centrummatysek@seznam.cz

 

Mgr.et Bc. Jan Roušal
Psychoterapeutické poradenství Dikobrazz
http://www.dikobrazz.cz
tel: 777 942 232

 

Mgr. Katarína Šimunová

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Drieňová 36,  821 02 Bratislava 2, tel.: 00421243632588

http://www.cpppapba2.sk/kontakty/

soukromá praxe:

www.psychologonline.net

mobil: 00421904386423 

 

Bc. Jana Štindlová

Individuální a skupinová psychoterapie– soukromá praxe.

Supervize individuální, týmová, skupinová.

Tel. 775 270 166

Praha 7, Čechova 27

www.terapeuti.net

 

Ivana Hradílková

o.p.s. Ruka pro život

Denní stacionář Skloněná

Skloněná 108/16, 190 00 - Praha 9 Vysočany

tel: 736 607 124

e-mail: ivana.hradilkova@rukaprozivot.cz

e-mail: ivana.hradilkova@seznam.cz       

 

Mgr. Petr Exler Ph.D.

Umělecké centrum Univerzita Palackého

Univerzitní 3,77180 Olomouc

Kontakt: exler@upol.cz

exlerpetr@seznam.cz

Akademie, alternativa s.r.o.,

tř. Svobody 43/39 Olomouc

www.akademiealternativa.cz     

 

Mgr. Iva Macková

supervizorka, koučka
TREMEDIAS - Tomáše Bati 1069, 674 01  Třebíč
e-mail: mackova@tremedias.cz; tel.: 739 967 323
Soukromá praxe - 675 01  Vladislav 36
e-mail: iva@imackova.cz; tel.: 732 613 151

 

Bc. Jitka Fialová

ÚVN Praha, psychiatrické oddělení

Supervize

e-mail: jitka.fialova1@gmail.com

tel.: 607 515 509

 

Mgr. Mária Chládková

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sokolov

K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

tel. 352 699 215, e:mail: rp.sokolov@ss-po.cz   

 

Mgr.Hana Řepová

( psychoterapeutka, adiktolog) soukromá psychoterapeutická praxe

mail: repova@terapeuti.net

tel.:774 196 184

www.terapeuti.net

adresa ordinace: Čechova 307/27, Praha 7

 

Mgr. Jaroslava Bendová

SŠ TGA Pražská 702 Chomutov,  SONS  Dřínovská 4306 Chomutov

speciální pedagog - etoped, výtvarnice

Speciálně pedagogické poradenství, poradenství pro zrakově postižené, kurzy, vedení růstových skupin

www.enkaustikaobrazy.estranky.cz

bendova@ladymail.cz

723 816 179

 

Mgr. Lucie Prokopová

Soukromá psychoterapeutická a arteterapeutická praxe

Sochařská 16, Praha 7

Tel. 607580858

Email. lu.prokopova@gmail.com

 

Mgr. Kryštof Velčovský

terapeutická práce s dospívajícími /problematika závislostí/

tel. 776 782 859

 

MgA. Zuzana Brychtová Horecká

Svatojánská 317, Statenice PSČ 25262 

skupinová artefiletika a arteterapie

zuzana@kultivar.cz

tel. 776 230 452

 

Mgr. Kamila Haničáková

Krnov, SPC D/9

sociálni pedagog, terapeut

k.hanicakova@seznam.cz  

tel. 605 579 072 

 

Mgr. et. Mgr. Katarína Maťová

Bratislava

kontakt: Katarina.matova@gmail.com

 

Mgr. et Mgr. Dušan Mačák

tel. 776 691 867   Olomouc

MacakDusan@seznam.cz    

 

Mgr. Gabriela Hvizdošová - Bartková

tel 00421 904 338 599

gabi.alexej@seznam.cz