Editorská činnost

Černá slepice aneb Kterak se líhne bazalíček, jenž štěstí do domu přináší (editor, lidové pověry, čáry a zaříkávadla, Čs. spisovatel 1990, prémie Klubu přátel poezie)

Pegasovo poučení – antologie české poezie 1945 –2000 /editor spolu V. Pistoriusem, P.A. Bílkem a J. Macháčkem – Paseka 2002)

Nezabolí jazyk od dobrého slova – antologie českých aforistů 19 – 20. stol. (editor spolu s J. Žáčkem – Knižní klub 2003)

Život je hrozný společník (verše z pozůstalosti V. Ryčla, editor spolu s J. Macháčkem, Petrov 2004)

Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna - Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry, zaříkávadla od XIV. století do XIX. století z mnohých knih vybrané (editor, Argo 2005) 

Zvyky obřady, rituály, slavnosti různých národů světa – editor, připravené do tisku v roce 2009.

Gloret, Dauphin, 2010, editorsky knihu připravil M. Huptych a J. Macháček
Literární skupina Gloret je přátelské seskupení bezmála dvacítky autorů, kteří se scházeli ke společným pořadům v průběhu 70. a 80. let minulého století. Sborník je především výborem z nejlepších veršů zúčastněných básníků, kteří jsou v převaze.