Kalendáře

Zodiac 1994 (básnický text, koláže MF 1993)

Pranostiky 2000 (text, koláže, Gemma)

 

Horoskopy 2001 (koláže, text V. Čížek, Futura)

Plynové lampy 2002 (koláže, text R. Novák, Futura)

Světozor zdravovědný 2002 (text, koláže, Futura)

Světozor historie plynárenství 2003 (text, koláže, Středočeská plynárenská)

Světozor podivuhodných vynálezů 2003 (text, koláže, Šteier)

Kalendář milovníků vína 2003 (text, koláže, Gemma)

Voda v bájích, pověstech, pověrách a zaříkávadlech 2004 (text, koláže, Futura)

Pranostiky 2004 (koláže, text, Středočeská plynárenská)

Loď bláznů 2004 (koláže, text P. Kosatík, Pierre Fabre)

Stěhování 2005/6 (koláže, text Z. Šmíd, Remus)

Historie pohřbívání 2005 (koláže, text, Šteier)

Jak se léčilo za starodávna 2005 (text, koláže, Pierre Fabre)

Historie pohřbívání 2006 (koláže, text, Haspa)

Světozor – Zvyky a léčení různých národů 2006 (text, koláže AstraZeneca)

Zodiac spolku Oidipus 2006 (koláže, bibliofilský tisk, 30 ks)

Zdravovědný kalendář 2007, (text, koláže, Siemens medical)

Kalendář milovníků vína 2007 (koláže, text, bibliofilský tisk, 130 ks)

Kalendář milovníků knížek 2009 (koláže, text vybral J. Žáček a M. Huptych,bibliofilský tisk, 100 ks, podepsané autory)

Svět knihy Praha 2009 (loláže a fotomontáže Miroslava Huptycha, kalendář vydán pro Svět knihy, s.r.o.)

J.A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce 2009 (kalendář vydán jako bibliofilský tisk v nákladu 100 ks, číslované a podepsané autorem)

Karetní kalendář spolku Oidipús 2009 (kalendář vydán jako bibliofilský tisk v nákladu 50 ks, číslované a podepsané autorem)

Pranostiky 2010, (koláže, text, Dynex s. r. o.)

K. H. Mácha, 1810-2010 - 200 let od narození, Obec spisovatelů 2009

Zdravovědný kalendář 2010, Odborová zdravotní pojišťovna 2009

Kdo pije vlčí mlíko 2010, Schering-Plough 2009

Kytice, Karel Jaromír Erben 1811-2011 200 let od narození, Obec spisovatelů, 200 číslovaných výtisků, vytiskla manufaktura Velké Losiny

Labyrint světa a ráj srdce /J. A. Komenský/ 2013, Produkce: SELA DTP

Ráj / Paradise 2018,  Produkce: SELA DTP

Labyrint světa/Labyrinth the world 2019, Kalendář vyšel v nakladatelství Books & Pipes


 

Stolní kalendáře

Čtenářův svět 2018, Národní knihovnu ČR, ilustrován 53 kolážemi

Čtenářův svět 2012,  Národní knihovna ČR, 54 fotomontáží, náklad 5000 ks

Pranostiky 2004

Kalendář milovníků vína 2003

Světozor – historie plynárenství 2003

Zdravovědný Světozor 2002          

Od plynových lamp k modernímu plynárenství 2002