Knižní obálky

Kejha, J., Útěk z rovnováhy, Západočeské nakladatelství 1988, obálka, frontispic 

Huptych, M., Názorný přírodopis tajnokřídlých, Čs. Spisovatel 1989, obálka + 6 koláží

Havel, V., Asanace, Galaxie Praha, 1990, obálka

Sládková, V., Vlak dětství a naděje, Knižní podnikatelský klub 1990, obálka

Martin, E., Přízraky doktora Frankensteina, Čs. Spisovatel 1990, obálka, frontispic 

Martin, E, Kniha upírů, Knižní podnikatelský klub 1990, obálka + 13 koláží

Martin, E., Největší skandál v dějinách lidstva, Magnet Press 1991, obálka

Martin, E., Vraždy a lásky v Hollywoodu, nakladatelství Jan 1991, obálka + 21 koláží

Bílek, P. A., Stavitelé křídel, Fortuna 1991, obálka, frontispic

Bradbury, R., Marťanská kronika, Magnet Press 1991, obálka

Dumas, A., Mützelburg, Závěť hraběte Monte Christo, Cesty 1991, obálka + 6 koláží

Huptych, M., Černá slepice, Čs. Spisovatel 1991, 12 koláží

Štroblová, J., Šlágr o lásce, Práce 1992, obálka + 7 koláží

Konsalik, H. G., Zátoka černých perel, Galaxie Praha 1992, obálka

Steklač, V., Srdeční záležitost, nakl. Vlasty Brtníkové 1992, obálka

Zeměpis pro 7. ročník – 2 díl, Fortuna 1992, obálka

Psůtková, Z., Vahala, Z., I nám vládli nemocní, Práh 1992, obálka

Martin, E., Mrtví hovoří, Orfeus 1992, obálka

Martin, E., Milenky našich robotů, Typodesign 1992, obálka

Chesterton K. G., Okřídlená dýka a jiné příběhy, nakl. Jan 1992, obálka + 6 koláží

Kyzlinková, M., Tiché ano mu bylo odpovědí, Magnet Press 1992, obálka + 7 koláží

Blažek, P., Průvodce bezpečnou Prahou, Galaxie Praha 1992, obálka + 5 koláží

Rosenberg, J. M., Slovník bankovních služeb, 4 díly, Viktoria Publishing 1992, obálka

Rieger, L., Burzovní lexikon, Viktoria Publishing 1992, obálka

Richardson, L., Strategie úspěchu, Viktoria Publishing 1992, obálka

Aubier, C., Velká kniha věšteckých umění, Viktoria Publishing 1992, obálka

Sorcher, M., Tajemství úspěchu managera, Viktoria Publishing 1992, obálka

Simmel, J. M., Nemusí být vždy kaviár, Galaxie Praha 1992, obálka

Simmel, J. M., A Jimmy šel za duhou, Galaxie Praha 1992, obálka

Simmel, J. M., A s klauny přišly slzy, Galaxie Praha 1992, obálka

Konz, F., 1000 zcela legálních daňových triků, Galaxie Praha 1992, obálka

Holý, J., Český Parnas, Literatura 1970-90, Galaxie Praha 1993, obálka 

Divíšek, J., Sbírka úloh z matematiky, Galaxie Praha 1993, obálka

Běloun, F., tabulky pro základní školy, Galaxie Praha 1993, obálka

Lebl, Z., Slalom mezi růžemi, Mladá fronta 1993, obálka, frontispic

Macura, V., Občan Monte Christo, GMA 1993, obálka + 5 koláží

Kubešová, B., Od školy se práší, Road 1993, obálka

Lee, A. J., Klíč k uchopení cenných papírů, Viktoria Publishing 1993, obálka

Boroson, W., Jak investovat v investičních společnostech, Viktoria Publishing 1993, obálka

Kulhavý, E., Skici marketingu, Viktoria Publishing 1993, obálka

Apostolon, A., Klíče k opatrným investicím, Viktoria Publishing 1993, obálka

Borneman, E., Encyklopedie sexuality, Viktoria Publishing 1994, obálka

Murín, G., Pud kontra kultura, Print servis 1994, obálka + 6 koláží

Watzlawick, P., Úvod do neštěstí, Konfrontace 1994, obálka + 10 koláží

Watzlawick, P., Všechno dobré je k něčemu zlé, konfrontace 1995, obálka + 15 koláží

Žáček, J., Lyrická sezóna, Optys 1995, obálka + 7 koláží

Posejpal, J., Podhrázský, D., Afrodisiaka, Dauphin 1995, obálka, frontispic

Yeats, W. B., Příběhy ryšavého Hanrahana, Dauphin 1995, obálka, frontispic

Vymětal, J., Duševní krize a psychoterapie, Konfrontace 1995, obálka

Ludow, R., Zásady úspěšného výběru pracovníků, Grada Publishing 1995, obálka

Němec, Ludvík, Já jsem ta tma, Mladá fronta 1996, obálka

Ridpath, M., Chladnokrevná kalkulace, Šulc a spol. 1996, obálka

Bowman, C., Strategický managament, Grada Publishing 1996, obálka

Majaro, S., Základy marketingu, Grada Publishing 1996, obálka

Barow, G., Základy drobného podnikání, Grada Publishing 1996, obálka

Ridpath, M., Riskantní operace, Šulc a spol. 1997, obálka

Knoppová, D., Telefonická krizová intervence, Remedium 1997, obálka

Murín, G., Orgazmodromy, Meritum 1997, obálka + 6 koláží

Klímová, H., Jak člověk tvoří a maří svět, Konfrontace 1997, obálka + 14 koláží

Huptych, M., Tarot a trakaře, Mladá fronta 1997, obálka + 26 koláží

Paulínová, L., Pěšinou sebepoznání, B.I.G. Prague 1997, obálka + 18 koláží

Paulínová, L., Psychologie pro Tebe, Informatorium 1998, obálka

Brožek, L., Do větru, Votobia 1999, obálka + 6 koláží

Paulínová, L., Kvantový skok do třetího tisíciletí, B. I. G. Prague 1999, obálka + 7 koláží

Bítov – sborník, Interpretace básnické skladby, Petrov 2000, obálka + 25 koláží

Baštecká, B., Goldman, P., Základy klinické psychologie, Portál 2001, obálka

Verner, P., Kumprechtova broučkiáda, Hart 2001, obálka

Šmíd, Z., Lesk a bída, Čekání, Hart 2001, obálka

Vodáčková, D., Krizová intervence, Portál 2002, obálka

Denní hvězdy, noční ptáci, sborník, Knihovna Varnsdorf 2002, obálka + 4 koláže

Pegasovo poučení, Antologie české poezie 1945-2000, Paseka 2002, obálka

Birkenbihl, V. F., Nebojte se myslet hlavou, Portál 2002, obálka

Borosa, J., Témata psychoanalýzy I., Portál 2002, obálka

Kennedy, R., Témata psychoanalýzy II., Portál 2002, obálka

Wollschläger, M., Symbol v diagnostice a psychoterapii, Portál 2002, obálka

Bodanis, D., E=mc2, Životopis nejslavnější rovnice, Dokořán 2002, obálka

Murín, G., A stanete se bohy, Ivo Železný 2002, obálka

Škodová, E., Klinická logopedie, Portál 2003, obálka

Lechta, V., Diagnostika narušené komunikační schopnosti, Portál 2003, obálka

Baštecká, B., a kol. Klinická psychologie v praxi, Portál 2003, obálka

Fuks, L., Spalovač mrtvol, Euromedia 2003, obálka

Röhr, H. P. Hraniční porucha osobnosti, Portál 2003, obálka

Bajaja, A., Zvlčení, Petrov 2003, obálka

Fuks, L., Myši Natalie Mooshabrové, Euromedia 2004, obálka

Fuks, L., Obraz Martina Blaskowitze, Euromedia 2004, obálka

Diamond, J. Třetí šimpanz, Paseka 2004, obálka

Murín, G., Weis, P., Abeceda tělesné lásky, Triton 2004, obálka + 29 koláží

Fuks, L., Pan Theodor Mundstock, Euromedia 2005, obálka

Fuks. L., Smrt morčete, Euromedia 2005, obálka

Mentos, S., Dynamika duševní nemoci, Portál 2005, obálka

Waisová, Š, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Portál 2005, obálka

Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál 2005, obálka

Svoboda, M., Psychopatologie a psychiatrie, Portál 2005, obálka

Macháček, J., Dobrou noc, Paseka 2005. obálka, frontispic 

Drnovcová, J., Junky&smrt, Fortuna 2005, obálka

Zimmer, C., Vládce parazit, Paseka 2005, obálka

Huptych, M., Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna, Argo 2005, obálka + 31 koláží

Fuks, L., Vévodkyně a kuchařka, Euromedia 2006, obálka

Harrington, A., Moderní sociální teorie, Portál 2006, obálka

Hewstone, M., Sociální psychologie, Portál 2006, obálka

Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Portál 2006, obálka

Marhoul, A., Kam jablko nepadá, Arsci 2006, obálka + 38 koláží

Schulze, R., Emoční inteligence, Portál 2007, obálka

Grave, K., Neuropsychoterapie, Portál 2007, obálka

Vodička, K., Cabada, L., Politický systém české republiky, Portál 2007, obálka

Matoušek, O., Sociální služby, Portál 2007, obálka

Říčan, P., Psychologie náboženství, Portál 2007, obálka

P. Řezníček, Hvězdy kvelbu, Host 2007, obálka, frontispic

K. Legátová, Mušle a jiní odposlechy, Postorius&Olšanská 2007, obálka, potah

Halin, D. C., P. Mancini, Systémy médií v postmoderním světě, Portál 2008, obálka

Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie, Portál 2008, obálka

Slaughter, M., Přehled neurovědy, Portál 2008, obálka

Tress W. a kol., Základy psychosomatické medicíny, Portál 2008, obálka

Bowle, F. Antropologie náboženství, Portál 2008, obálka

Bažant, Jan, Faustovy děti, Pistorius&Olšanská, obálka, frontispice, potah

Jean-Dominique Bauby, Skafandr a motýl, Jota 2008, obálka, 4 koláže 

Marhoul, Alois, Anděl s černým křídlem, Dauphin 2008, obálka, 35 koláží

Šedivý, Milan, Výběh slov, Weles 2008, obálka, 8 koláží

Kukaň, Jiří, Přechody ztracených řek, Dauphin 2009, obálka, 50 koláží

Vodňanský Jan, Delikatesy, Dauphin 2009, obálka, 55 koláží

Vašinka, Radim, Vašinkovy básničky, Orfeus 2009, obálka 25 koláží

Stone, Irving, Námořník na koni, Jota 2009, obálka, 4 dvoustránkové koláže

Nosková Věra, Ještě se uvidí, nakl. Věra Nosková, 2009, obálka

Buss, David, M., Evoluce touhy, Dauphin 2009

Stone, Irving, Vášně mysli, /román o životě S. Freuda/ Jota 2010, obálka, 4 dvoustránkovékoláže

Nosková Věra, Bereme co je, nakl. Věra Nosková 2010, obálka

Macura, Vladimír, The Mystifications of a nation, The „Potato Bug“ and Other Essays on Czech Culture

M. Huptych, J. Žáček, Milovníci knížek, nakl. Práh, obálka, 102 fotomontáží

Bílek, Petr A., Mikešova aféra a jiné případy, Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru, nakl. Pistorius&Olšanská 2011, obálka a 8 fotomontáží

Erben, Karel, Jaromír, Kytice, nakl. Práh 2011, obálka, 60 koláží

Erben, Karel, Jaromír, Kytice, Kytice, Букeт, Kytica, překlady do ruštiny, slovenštiny nakl. Práh 2011, obálka, 50 koláží

Drábek, David, Aby se Čechům ovary zachvěly, Akropolis 2011, obálka a 17 fotomontáží

Žáček Jiří, České moře, Šulc-Švarc 2011, obálka a 22 fotomontáží

Lebl, Zdeněk,  Ticho & spol. fotomontáží, nakladatelství Aleš Prstek 2011, /obálka a 92 fotomontáže

Kohout se ptá kohouta, Dramata a frašky ekonomie, Pistorius&Olšanská, 2011, obálka, 16 koláží

Leikert, Jozef, Časy a čas Filozofická fakulta v Nitre, 2011, obálka 7 koláží 

Mácha, K. H., Máj, nakladatelství Práh, 2012, obálka + 35 ilustrací

Stone, Irving, Původ /Román o životě Charlese Darwina/, obálka + 4 dvoustránkové koláže

Žáček, Jiří, Strážce majáku, nakladatelství Šulc-Švarc, 2012, obálka + 31 fotomontáží a fotografií

Staněk, Jiří, Blázinecké, nakladatelství Druhé město - Martin Reiner, obálka + 7 ilustrací

Komenský, J. A., Labyrint světa a ráj srdce, nakladatelství Práh, obálka + 50 ilustrací

Němcová, Božena, Babička, Práh 2013, obálka + 48 ilustrací

Žantovská, Irena, Zahrada soch, Klub pražských spisovatelů 2013, obálka + 10 ilustrací

Jedlička Richard, Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy, obálka     

Jan Amos Komenský v nás, M. Pánková, obálka + 17 ilustrací 

Kejha Josef, Sára a toulavý dědeček, obálka, 15 dvoustránkových koláží, 13 jednostránkových koláží a 20 menších ilustrací. V roce 2017 vydalo nakladatelství Práh

Faktor Viktor, Staropražská kuchařka, vyšlo v šesti jazykových mutacích /cz, en, de, fr, es, ru/ obálka a  koláží

Hošek, Pavel, Je to náš příběh, nakladatelství CDK, 2018, obálka

 Mikš, František, Básníci čtou básníky, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, obálka

O. Hostovská, V. Sádlo, B. Svobodová. Egon Hostovský a jeho radosti života, Karlova univerzita, Filozofická fakulta 2018, obálka 

Fasora, Lukáš, Hanuš, Jiří, Mýty a tradice středoevropské kultury, Masarykova univerzita 2019, obálka, frontispice

Šreko, Benjamín, Zakázaná zahrada, Pars Artem, 2019, obálka, 5 fotografií

Bartlová, Kateřina, Dnes a denně, Aleš Prstek, 2019, obálka, 28 fotografií

Bílek, Petr, A., Generátory národního pohnutí a další mučící stroje, Pistorius/Olšanská, 2019, obálka, 9 koláží