Ostatní

Časopisecké publikace veršů, aforismů a koláží

(Tvorba, Kmen, Tvar, Iniciály, Reflex, MS, Playboy, Analogon, ROK, Liter. noviny aj.)

 

Slovník českých spisovatelů od r. 1945

Slovníkové heslo - Ústav pro českou literaturu AV ČR
HUPTYCH, Miroslav
* ( 21. 10. 1952 Varnsdorf )

Otec byl státní zaměstnanec, matka dělnice. H. se vyučil v odborném učilišti Tesly Hloubětín v Praze 1968–71 a krátce zde pracoval jako mechanik. 1972–80 byl zaměstnán v pražské nemocnici Na Bulovce jako sanitář a pitevní laborant, večerně studoval střední zdravotní školu obor zdravotní sestra (mat. 1980). Absolvoval 5 letý (92-97) psychoterapeutický výcvik (SUR), JU PF bakalářské studium psychologie a arteterapie (97-01, diplomová práce Dějiny koláže a využití koláže v arteterapii). 1980–91 pracoval na Psychiatrické klinice II. Fakultní nemocnice v Praze jako zdravotní bratr, 1991- 2001 pracoval jako terapeut na lůžkové části Krizového centra a na Lince důvěry v RIAPS, 2001-2003 pracoval jako psychoterapeut v terapeutické komunitě pro léčbu drogově závislých Magdaléna (Mníšek pod Brdy). Od 2003 svobodné povolání, výtvarná, literární a vzdělávací činnost. V roce 2005 založil Institut pro vzdělávání v arteterapii a artefiletice (akreditace MŠMT). Člen Obce spisovatelů (90), PEN klubu (91) a spoluzakladatel Hejna českých spisovatelů Mamut (89).
Debutoval 1970 ve Vlastě; od 1974 publikoval zejména poezii v periodikách Mladá Tesla, Mladý svět, Tvorba, Čs. voják, Mladá fronta (1978, příloha UM), Literární měsíčník; v 80. letech přispíval rovněž do Brněnského večerníku, Kmene, Klubového zpravodaje Českého fonoklubu Jonáš, Kováku (1984 zde fejetony), Pionýra, Sedmičky pionýrů, Svobodného slova, Večerní Prahy, Zdravotnických novin; po 1989 do Tvaru, Iniciál, Práce (1990 zde aforismy), Škrtu, 1974–81, Analogon (koláže), Gama magazín (koláže), Arteterapie (fejetony), Bydlení (koláže), redigoval cyklostylovaný časopis nemocnice Na Bulovce Lékořice. Účastnil se řady sborníků knižních i rozmnožovaných a příležitostných publikací. Literární činnost se u H. prostupuje s jeho činností výtvarnou. Kolážemi doprovodil své knihy Názorný přírodopis tajnokřídlých, Tarot a trakaře, Černá slepice, Kdo pije vlčí mlíko a řadu knih jiných autorů, přes 120 knižních obálek, 19 nástěnných kalendářů. Od roku 2004 vytváří výhradně počítačové montáže v programu Photoshop, pro tyto účely si nafotografoval bezmála 100.000 fotografií do archívu. Vystavoval koláže v Chebu, Jablonci, Liberci, Brně, Bratislavě, Praze aj. Šifry: MH, MIH (Večerní Praha 1986, aforismy). Jeho práce je možné prohlédnout na www.huptych.czBIBLIOGRAFIE

Poezie: 
Konečná větru (BB, rozmnož., 1976, + J. Salaquardová + Z. Šimanovský, který sb. pod. jm. M. H. uspoř.); Srdcový střelec (BB 1984); Zvěrokruh (BB, bibliof., 1986, obsahuje i část Srdcového střelce); Názorný přírodopis tajnokřídlých (BB 1989); Tarot a trakaře (BB 1997); 
Překlady veršů: něm. 86, 93 Die Sonnenuhr (antologie české lyriky z 11. století); něm. 86 SRN Hommage a Hans Arp (koláže,verše); franc. 89 Revue K, Paříž (verše); švédsky 92 Studie kamraten (verše, koláže); maďarsky 96 Akhilleusz és a teknoc ( maďar. antol. české poezie 1945-95); rusky 2005, Iz věka v věk (ruská antologie české poezie); německy 2006 Höhlen tief im Wörterbuch (něm. antologie Česká lyrika posledních desetiletí); angl. 93 Oxford Magazine (spec. české číslo, přel. verše); angl. 2000 New Orleans Review (speciální číslo věnované současné české poezii). 

Uspořádal a vydal: Černá slepice aneb Kterak se líhne bazalíček, jenž do domu štěstí přináší (antologie lidových pověr, 1991); Pegasovo poučení - antologie české poezie 1945 - 2000 (spolu editor, P. A. Bílek, V. Pistorius, J. Macháček, nakl. Paseka 2002); Nezabolí jazyk od dobrého slova - antologie českých aforistů 19 - 20. stol. – (spolueditor, J. Žáček, nakl. Knižní klub 2003); Život je hrozný společník (verše z pozůstalosti V. Ryčla, spolueditor, J. Macháček, Petrov 2004); Kdo pije vlčí mlíko - Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry, zaříkávadla od XIV. století do XIX. století z mnohých knih vybrané (editor, Argo 2005); Zvyky obřady, rituály, slavnosti různých národů světa – připravené do tisku v roce 2007. 

Příspěvky ve sbornících a almanaších: Rosný bod (sb. mladé literatury, 1976); Almanach mladých autorů (1974); Básně a povídky (sb. literární soutěže Praha 5, rozmnož., 1974, 1975); Mladé literární Louny (1976, 1977); První almanach (Vysoká škola chemicko-technologická, rozmnož., 1977); Homo ludens (rozmnož., 1978); Ohlédnutí (rozmnož., 1983); Chebská ladění (příležitostný tisk knihovny L. Zápotockého v Chebu, rozmnož., 1985); Bránit svůj květ (1985); Čeští spisovatelé o toleranci (sb. ke kongresu PEN-klubu, 1994), 27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů (Vivo 2001); Pegasovo poučení - antologie české poezie 1945 – 2000 (Paseka 2002); Nezabolí jazyk od dobrého slova - antologie českých aforistů 19 - 20. stol. (aforismy); Báseň mého srdce (Host 2005); Divoké víno 1964-2007 (verše, koláže, Slovart 2007); Antologie české poezie (1986-2006) (Dybbuk 2007) 

Ostatní práce: Nástěnné kalendáře: Zodiac 1994 (básnický text, koláže MF 1993), Pranostiky 2000 (text, koláže, Gemma), Horoskopy