Překlady veršů

německy 
– 86, 93 Die Sonnenuhr (antologie české lyriky z 11. století) 
– 86 SRN Hommage a Hans Arp (koláže,verše) 
– 2006 Höhlen tief im Wörterbuch (něm. antologie Česká lyrika posledních desetiletí);

 

rusky 
2005, Iz věka v věk (ruská antologie české poezie); 

maďarsky 
– 96 Akhilleusz és a teknoc ( antol. české poezie 1945-95) 

francouzsky 
– 89 franc. Revue K, Paříž přel. verše 

anglicky 
– 93 Oxford Magazine (spec. české číslo, přel. verše) 
– 2000 New Orleans Review (speciální číslo věnované současné české poezii). 

švédsky 
– 92 Studie kamraten /kultrurní časopis, celé číslo věnované Československu, rozhovor, koláže, verše/ 

dánsky 
– 90 OMverden dánský kult. čtvrtletník – celé číslo ilustr. kolážemi 
Čeští spisovatelé o toleranci (v pěti jazykových mutacích – česky, angl., franc., španěl., němec., vyd. u přílež. 61. svět. kongresu 1994 – Čes. centrum Mezinárod. PEN klubu.)