Příspěvky ve sbornících a almanaších:

Pegasovo poučení - antologie české poezie 1945 – 2000 (Paseka 2002)
Báseň mého srdce (sto českých básníků, Host 2005,)
Antologie Divoké víno 1964-2007 (verše, koláže, Slovart 2007)
Antologie české poezie (1986-2006) (Dybbuk 2007)
Nezabolí jazyk od dobrého slova - antologie českých aforistů 19 - 20. stol. (aforismy)
Rosný bod (almanach mladé literatury, Čs.spisovatel 1976)
Almanach mladých autorů (Benešov 1974)
Básně a povídky (sb. literární soutěže Praha 5, rozmnož., 1974, 1975)
Mladé literární Louny (literární almanach 1976, 1977)
První almanach (Vysoká škola chemicko-technologická, rozmnož., 1977)
Konečná větru (Dilia, rozmnož, Z. Šimanovský, J. Salaquardová, M.Huptych 1977)
Homo ludens ( Dilia, rozmnož., 1978)
Ohlédnutí (rozmnož., 1983)
Chebská ladění (příležitostný tisk knihovny L. Zápotockého v Chebu, rozmnož., 1985)
Čeští spisovatelé o toleranci (sb. ke kongresu PEN-klubu, 1994, v pěti jazykových mutacích)
27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů (Vivo 2001)