editorská činnost

Gloret

Literární skupina Gloret je přátelské seskupení bezmála dvacítky autorů, kteří se scházeli ke společným pořadům v průběhu 70. a 80. let minulého století. Sborník je především výborem z nejlepších veršů zúčastněných básníků, kteří jsou v převaze: M. Huptych, Z. Lebl, Z. Šimanovský, J. Wunderlin, Z. Rieger, J. Salaquardová, J. Kukaň, A. Marhoul, L. Brožek, J. Macháček, Z. Trojanová, z prozaiků jsou zastoupeni P. Verner / ve sborníku má verše/ J. Souchop /taktéž zastoupen verši/, L. Němec, J. Kejha a A. Berková a z literárních kritiků do sborníku přispěl J. P. Kříž a P. A. Bílek. Verše jsou doplněny autorskými vzpomínkami na dobu přátelského setkávání, dobovými fotografiemi a ilustračními kolážemi M. Huptycha. 
Editorsky knihu připravil M. Huptych a J. Macháček 

Knihu vydalo v roce 2010 nakladatelství Dauphin 

Knihu možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas http://www.kosmas.cz/knihy/153204/gloret/

více >>

Gloret

Milovníci knížek

/aforismy, citáty, úvahy, verše českých a světových spisovatelů/ 
Uspořádali Miroslav Huptych a Jiří Žáček. 
Fotomontážemi ilustroval Miroslav Huptych 
Knihu vydalo v roce 2010 nakladatelství Práh 
Knihu možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas http://www.kosmas.cz/knihy/156797/milovnici-knizek/ 

Text knihy -zde

více >>

Milovníci knížek

Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry, zaříkávadla od XIV. století do XIX. století z mnohých knih vybrané.

Texty vybral, uspořádal a ilustracemi doprovodil Miroslav Huptych
Pro světlo světa, pro potěchu i poučení vydalo nakladatelství Argo
V roce 2005

více >>

Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry, zaříkávadla od XIV. století do XIX. století z mnohých knih vybrané.

Černá slepice aneb Kterak se líhne bazaliček, jenž štěstí do domu přináší

Lidové pověrečné texty, čáry, zaříkávadla a magické úkony.
Vybral a uspořádal Miroslav Huptych
Ilustrace - dvoustránkové - Zdeněk Ziegler, jednostránkové ilustrace - Miroslav Huptych.
Vydalo nakladatelství Československý spisovatel 1991

více >>

Černá slepice aneb Kterak se líhne bazaliček, jenž štěstí do domu přináší

Nezabolí jazyk od dobrého slova

Antologie českého aforismu
Uspořádali Miroslav Huptych a Jiří Žáček
Vydala Euromedia Group k. s. - Knižní klub v roce 2004

více >>

Nezabolí jazyk od dobrého slova

Život je hrozný společník

Václav Ryčl
Vydalo nakladatelství Petrov v roce 2004
Z literární a výtvarné pozůstalosti vybrali, uspořádali a ediční poznámkou opatřili Miroslav Huptych a Jan Macháček

Galerie obrázků Václava Ryčla

Dvě recenze na knihu Život je hrozný společník
(literární časopis Tvar) viz:
http://archiv.ucl.cas.cz/getpdf?path=Tvar/2005/7/2.pdf
Recenze na knihu Václava Ryčla Pavilón č. 13
(Literární časopis Tvar) viz:
http://archiv.ucl.cas.cz/getpdf?path=Tvar/2004/4/9.pdf

více >>

Život je hrozný společník

Pegasovo poučení

Antologie české poezie 1945 - 2000
Vydalo nakladatelství Paseka 2002

Uspořádali Petr A. Bílek, Miroslav Huptych, Jan Macháček a Vladimír Pistorius
Edičně připravil a autorská hesla napsal Petr A. Bílek

více >>

Pegasovo poučení