Labyrint světa a ráj srdce 2013-2020

Výstavy cyklu Labyrint světa a ráj srdce

/počítačová grafika/

 

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského mi udělilo medaili za šíření odkazu J. A. Komenského v umělecké oblasti 16. 5. 2019. 

Při příležitosti mezinárodní konference „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“ mi předal medaili v budově Senátu Parlamentu místopředseda Senátu Parlamentu Mgr. Jiří Růžička a ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková. (Ilustrace knih, kalendáře, výstavy Naarden, Lešno, Daruvar a na dalších místech v České republice)

 

Cyklus 12 grafik Labyrint světa a ráj srdce I -2013

je ve vlastnictví těchto muzeí:

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského /Praha/

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

Comenius muzeum /Holandsko, Naarden/

Formát grafik  1000x700 mm

 

Cyklus grafik Labyrint světa a ráj srdce II -2020

je ve vlastnictví těchto muzeí:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě  

Realizované výstavy

1/Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Výstava proběhla 2.6-29.9. 2013

Valdštejnská 161/20, Praha- Malá strana www.pmjak.cz 

 

2/Výstava v holandském Comenius Museum, Naarden.  

Vernisáž 5. října 2013 za účasti autora u příležiti mezinárodní konference věnované dílu a životu J. A. Komenského. Výstava byla k prohlédnutí do března 2014

 

3/Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

duben-červen 2014 

 

4/Výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě u příležitosti Dnů Komenského 2015 v Uherském Brodě

27.3 -19.4. 2015

 

5/Výstava v Městském muzeu Rýmařov

3.12-31.12. 2015 

 

6/Literání kavárna Řetězová

Jednodenní výstava v rámci mezinárodního literárního festivalu Den poezie s tématem Labyrint světa a ráj srdce. www.denpoezie.cz

12. listopadu 2017

 

7/Labyrint světa a ráj srdce  v polském Lešně - 20.3-30.6. 2018

 

8/Labyrint světa a rád srdce - Daruvar /Chorvatsko/, Český dům 9.5-30.8. 2019 

 

9/Labyrint světa a ráj srdce - Městská knihovna Prachatice 2.9 -3.11. 2019

 

10/Labyrint světa a ráj srdce - Šmidingerova knihovna Strakonice - zámek od 8.1.2020 - 28.2.2020

 

11/ V rámci výstavy Naše mysl je větší než svět  (Výstava představuje myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v grafické tvorbě SČUG HOLLAR a jejich hostů) Dům umění v Opavě 3.9-25.10. 2020 Labyrint světa a ráj srdce - vystaveno 10 grafik