Ukázky z historie vzniku obrázků Labyrintu

V průběhu devadesátých let jsem vytvořil první cyklus 13 koláží Labyrint světa a ráj srdce. Zamýšlel jsem ho vydat spolu s úryvky textů z knihy jako nástěnný kalendář, bohužel se mi nepodařilo najít nakladatele. Koláže jsou ještě "klasicky" stříhané a lepené.

V roce 2008 jsem již digitálním zpracováním připravil druhou verzi Labyrintu a vydal ho vlastním nákladem v bibliofilském počtu 100 ks pro přátele. /Kalendáře jsou číslovány a podepsány/

Třetí kalendář Labyrint světa a ráj srdce 2009 (K prohlédnutí viz výtvarné práce/kalendáře)

V roce 2012 na podnět nakladatele Aleše Prstka a Národního pedagogického muzea J. A. Komenského jsem pro tisk digitálně připravil 3 verzi Labyrintu. Kalendář vyšel v nákladu 500 ks.

Čtvrtý kalendář Labyrint světa a ráj srdce 2013 (K prohlédnutí viz výtvarné práce/kalendáře)

Shodou okolností (náhod) mi nakladatel Aleš Prstek poslal sken dopisu, který jsem 11. 10. 1985 napsal Ludvíkovi Kunderovi. Ten mě vyzval, abych se básní a koláží účastnil na Hommage a Hans Arp. Tato publikace s mezinárodní účastí básníků a výtvarníků vyšla v roce 1986 v mnichovském nakladatelství. Z československých umělců byli kromě Ludvíka Kundery účastni M. Holub, J. Kolář, V. Novák, M. Bočkay, K.Vaca

dopis v pdf ke stažení zde >>

 

Pátý kalendář Paradise/Ráj - je doplněný textem J.A.Komenského Svět andělský  (K prohlédnutí viz výtvarné práce/kalendáře)

Z 10 listů lze slepit obraz 240cmx120 cm

 

Šestý kalendář Labyrint světa a ráj srdce 2019

Kalendář je tištěný oboustranně a z 10 předních listů je možné slepit obraz v rozměrech 240 cmx120 cm

Proměny cyklu Labyrint světa a ráj srdce