Technické údaje a prodej

Obrázky jsou vytvářeny v grafickém programu Photoshop
Autor vystavuje digitální tisky, které jsou tištěny na kvalitním křídovém papíru, 

Tisk v limitovaném počtu - obvykle od 1 ks - 10 maximálně 20 ks.

Každý tisk je očíslován jako grafika a podepsán autorem

Prodejní cena obrázku formát A4 /210 × 297mm/ je 1500 Kč
Prodejní cena obrázku A3 /297 × 420mm/ je 1800 Kč 
Prodejní cena obrázku A2 /420 × 594mm/ je 2300 Kč
Prodejní cena obrázku formát A1 /594 × 841mm/ je 2800 Kč 
Prodejní cena obrázku formát  A0 /841x1189 mm/ je 3400 Kč
Větší formáty /A2, A1/ můžu tisknu na fotopapír, plátno nebo jiné materiály 

Archivní papír Epson  240 g

Tisk na plátno nejvyšší kvality EPSON. Cena je 1600 Kč/m2 + honorář podle velikosti obrázku

Kontakt 608 331 455