Několik fotografií z vernisáže / Photos aus der Vernisage