Seznam všech ilustrovaných obálek

 

 

Seznam všech ilustrovaných knižních obálek

Kejha, J., Útěk z rovnováhy, Západočeské nakladatelství 1988, obálka, frontispic

 

Huptych, M., Názorný přírodopis tajnokřídlých, Čs. Spisovatel 1989, obálka + 6 koláží

 

Havel, V., Asanace, Galaxie Praha, 1990, obálka

 

Sládková, V., Vlak dětství a naděje, Knižní podnikatelský klub 1990, obálka

 

Martin, E., Přízraky doktora Frankensteina, Čs. Spisovatel 1990, obálka, frontispic

 

Martin, E, Kniha upírů, Knižní podnikatelský klub 1990, obálka + 13 koláží

 

Martin, E., Největší skandál v dějinách lidstva, Magnet Press 1991, obálka

 

Martin, E., Vraždy a lásky v Hollywoodu, nakladatelství Jan 1991, obálka + 21 koláží

 

Bílek, P. A., Stavitelé křídel, Fortuna 1991, obálka, frontispic

 

Bradbury, R., Marťanská kronika, Magnet Press 1991, obálka

 

Dumas, A., Mützelburg, Závěť hraběte Monte Christo, Cesty 1991, obálka + 6 koláží

 

Huptych, M., Černá slepice, Čs. Spisovatel 1991, 12 koláží

 

Štroblová, J., Šlágr o lásce, Práce 1992, obálka + 7 koláží

 

Konsalik, H. G., Zátoka černých perel, Galaxie Praha 1992, obálka

 

Steklač, V., Srdeční záležitost, nakl. Vlasty Brtníkové 1992, obálka

 

Zeměpis pro 7. ročník – 2 díl, Fortuna 1992, obálka

 

Psůtková, Z., Vahala, Z., I nám vládli nemocní, Práh 1992, obálka

 

Martin, E., Mrtví hovoří, Orfeus 1992, obálka

 

Martin, E., Milenky našich robotů, Typodesign 1992, obálka

 

Chesterton K. G., Okřídlená dýka a jiné příběhy, nakl. Jan 1992, obálka + 6 koláží

 

Kyzlinková, M., Tiché ano mu bylo odpovědí, Magnet Press 1992, obálka + 7 koláží

 

Blažek, P., Průvodce bezpečnou Prahou, Galaxie Praha 1992, obálka + 5 koláží

 

Rosenberg, J. M., Slovník bankovních služeb, 4 díly, Viktoria Publishing 1992, obálka

 

Rieger, L., Burzovní lexikon, Viktoria Publishing 1992, obálka

 

Richardson, L., Strategie úspěchu, Viktoria Publishing 1992, obálka

 

Aubier, C., Velká kniha věšteckých umění, Viktoria Publishing 1992, obálka

 

Sorcher, M., Tajemství úspěchu managera, Viktoria Publishing 1992, obálka

 

Simmel, J. M., Nemusí být vždy kaviár, Galaxie Praha 1992, obálka

 

Simmel, J. M., A Jimmy šel za duhou, Galaxie Praha 1992, obálka

 

Simmel, J. M., A s klauny přišly slzy, Galaxie Praha 1992, obálka

 

Konz, F., 1000 zcela legálních daňových triků, Galaxie Praha 1992, obálka

 

Holý, J., Český Parnas, Literatura 1970-90, Galaxie Praha 1993, obálka

 

Divíšek, J., Sbírka úloh z matematiky, Galaxie Praha 1993, obálka

 

Běloun, F., tabulky pro základní školy, Galaxie Praha 1993, obálka

 

Lebl, Z., Slalom mezi růžemi, Mladá fronta 1993, obálka, frontispic

 

Macura, V., Občan Monte Christo, GMA 1993, obálka + 5 koláží

 

Kubešová, B., Od školy se práší, Road 1993, obálka

 

Lee, A. J., Klíč k uchopení cenných papírů, Viktoria Publishing 1993, obálka

 

Boroson, W., Jak investovat v investičních společnostech, Viktoria Publishing 1993, obálka

 

Kulhavý, E., Skici marketingu, Viktoria Publishing 1993, obálka

 

Apostolon, A., Klíče k opatrným investicím, Viktoria Publishing 1993, obálka

 

Borneman, E., Encyklopedie sexuality, Viktoria Publishing 1994, obálka

 

Murín, G., Pud kontra kultura, Print servis 1994, obálka + 6 koláží

 

Watzlawick, P., Úvod do neštěstí, Konfrontace 1994, obálka + 10 koláží

 

Watzlawick, P., Všechno dobré je k něčemu zlé, konfrontace 1995, obálka + 15 koláží

 

Žáček, J., Lyrická sezóna, Optys 1995, obálka + 7 koláží

 

Posejpal, J., Podhrázský, D., Afrodisiaka, Dauphin 1995, obálka, frontispic

 

Yeats, W. B., Příběhy ryšavého Hanrahana, Dauphin 1995, obálka, frontispic

 

Vymětal, J., Duševní krize a psychoterapie, Konfrontace 1995, obálka

 

Ludow, R., Zásady úspěšného výběru pracovníků, Grada Publishing 1995, obálka

 

Němec, Ludvík, Já jsem ta tma, Mladá fronta 1996, obálka

 

Ridpath, M., Chladnokrevná kalkulace, Šulc a spol. 1996, obálka

 

Bowman, C., Strategický managament, Grada Publishing 1996, obálka

 

Majaro, S., Základy marketingu, Grada Publishing 1996, obálka

 

Barow, G., Základy drobného podnikání, Grada Publishing 1996, obálka

 

Ridpath, M., Riskantní operace, Šulc a spol. 1997, obálka

 

Knoppová, D., Telefonická krizová intervence, Remedium 1997, obálka

 

Murín, G., Orgazmodromy, Meritum 1997, obálka + 6 koláží

 

Klímová, H., Jak člověk tvoří a maří svět, Konfrontace 1997, obálka + 14 koláží

 

Huptych, M., Tarot a trakaře, Mladá fronta 1997, obálka + 26 koláží

 

Paulínová, L., Pěšinou sebepoznání, B.I.G. Prague 1997, obálka + 18 koláží

 

Paulínová, L., Psychologie pro Tebe, Informatorium 1998, obálka

 

Brožek, L., Do větru, Votobia 1999, obálka + 6 koláží

 

Paulínová, L., Kvantový skok do třetího tisíciletí, B. I. G. Prague 1999, obálka + 7 koláží

 

Bítov – sborník, Interpretace básnické skladby, Petrov 2000, obálka + 25 koláží

 

Baštecká, B., Goldman, P., Základy klinické psychologie, Portál 2001, obálka

 

Verner, P., Kumprechtova broučkiáda, Hart 2001, obálka

 

Šmíd, Z., Lesk a bída, Čekání, Hart 2001, obálka

 

Vodáčková, D., Krizová intervence, Portál 2002, obálka

 

Denní hvězdy, noční ptáci, sborník, Knihovna Varnsdorf 2002, obálka + 4 koláže

 

Pegasovo poučení, Antologie české poezie 1945-2000, Paseka 2002, obálka

 

Birkenbihl, V. F., Nebojte se myslet hlavou, Portál 2002, obálka

 

Borosa, J., Témata psychoanalýzy I., Portál 2002, obálka

 

Kennedy, R., Témata psychoanalýzy II., Portál 2002, obálka

 

Wollschläger, M., Symbol v diagnostice a psychoterapii, Portál 2002, obálka

 

Bodanis, D., E=mc2, Životopis nejslavnější rovnice, Dokořán 2002, obálka

 

Murín, G., A stanete se bohy, Ivo Železný 2002, obálka

 

Škodová, E., Klinická logopedie, Portál 2003, obálka

 

Lechta, V., Diagnostika narušené komunikační schopnosti, Portál 2003, obálka

 

Baštecká, B., a kol. Klinická psychologie v praxi, Portál 2003, obálka

 

Fuks, L., Spalovač mrtvol, Euromedia 2003, obálka

 

Röhr, H. P. Hraniční porucha osobnosti, Portál 2003, obálka

 

Bajaja, A., Zvlčení, Petrov 2003, obálka

 

Fuks, L., Myši Natalie Mooshabrové, Euromedia 2004, obálka

 

Fuks, L., Obraz Martina Blaskowitze, Euromedia 2004, obálka

 

Diamond, J. Třetí šimpanz, Paseka 2004, obálka

 

Murín, G., Weis, P., Abeceda tělesné lásky, Triton 2004, obálka + 29 koláží

 

Fuks, L., Pan Theodor Mundstock, Euromedia 2005, obálka

 

Fuks. L., Smrt morčete, Euromedia 2005, obálka

 

Mentos, S., Dynamika duševní nemoci, Portál 2005, obálka

 

Waisová, Š, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Portál 2005, obálka

 

Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál 2005, obálka

 

Svoboda, M., Psychopatologie a psychiatrie, Portál 2005, obálka

 

Macháček, J., Dobrou noc, Paseka 2005. obálka, frontispic

 

Drnovcová, J., Junky&smrt, Fortuna 2005, obálka

 

Zimmer, C., Vládce parazit, Paseka 2005, obálka

 

Huptych, M., Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna, Argo 2005, obálka + 31 koláží

 

Fuks, L., Vévodkyně a kuchařka, Euromedia 2006, obálka

 

Harrington, A., Moderní sociální teorie, Portál 2006, obálka

 

Hewstone, M., Sociální psychologie, Portál 2006, obálka

 

Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Portál 2006, obálka

 

Marhoul, A., Kam jablko nepadá, Arsci 2006, obálka + 38 koláží

 

Schulze, R., Emoční inteligence, Portál 2007, obálka

 

Grave, K., Neuropsychoterapie, Portál 2007, obálka

 

Vodička, K., Cabada, L., Politický systém české republiky, Portál 2007, obálka

 

Matoušek, O., Sociální služby, Portál 2007, obálka

 

Říčan, P., Psychologie náboženství, Portál 2007, obálka

 

P. Řezníček, Hvězdy kvelbu, Host 2007, obálka, frontispic

 

K. Legátová, Mušle a jiní odposlechy, Postorius&Olšanská 2007, obálka, potah

 

Halin, D. C., P. Mancini, Systémy médií v postmoderním světě, Portál 2008, obálka

 

Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie, Portál 2008, obálka

 

Slaughter, M., Přehled neurovědy, Portál 2008, obálka

 

Tress W. a kol., Základy psychosomatické medicíny, Portál 2008, obálka

 

Bowle, F. Antropologie náboženství, Portál 2008, obálka

 

Bažant, Jan, Faustovy děti, Pistorius&Olšanská, obálka, frontispice, potah

 

Jean-Dominique Bauby, Skafandr a motýl, Jota 2008, obálka, 4 koláže

 

Marhoul, Alois, Anděl s černým křídlem, Dauphin 2008, obálka, 35 koláží

 

Šedivý, Milan, Výběh slov, Weles 2008, obálka, 8 koláží

 

Kukaň, Jiří, Přechody ztracených řek, Dauphin 2009, obálka, 50 koláží

 

Vodňanský Jan, Delikatesy, Dauphin 2009, obálka, 55 koláží

 

Vašinka, Radim, Vašinkovy básničky, Orfeus 2009, obálka 25 koláží

 

Stone, Irving, Námořník na koni, Jota 2009, obálka, 4 dvoustránkové koláže

 

Nosková Věra, Ještě se uvidí, nakl. Věra Nosková, 2009, obálka

 

Buss, David, M., Evoluce touhy, Dauphin 2009

 

Veis, Jaroslav, Evropou obchází strašidlo, Akropolis 2009

 

Stone, Irving, Vášně mysli, /román o životě S. Freuda/ Jota 2010, obálka, 4 dvoustránkovékoláže

 

Nosková Věra, Bereme co je, nakl. Věra Nosková 2010, obálka

 

Macura, Vladimír, The Mystifications of a nation, The „Potato Bug“ and Other Essays on Czech Culture

 

M. Huptych, J. Žáček, Milovníci knížek, nakl. Práh, obálka, 102 fotomontáží

 

Bílek, Petr A., Mikešova aféra a jiné případy, Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru, nakl. Pistorius&Olšanská 2011, obálka a 8 fotomontáží

 

Erben, Karel, Jaromír, Kytice, nakl. Práh 2011, obálka, 60 koláží

 

Erben, Karel, Jaromír, Kytice, Kytice, Букeт, Kytica, překlady do ruštiny, slovenštiny nakl. Práh 2011, obálka, 50 koláží

 

Drábek, David, Aby se Čechům ovary zachvěly, Akropolis 2011, obálka a 17 fotomontáží

 

Žáček Jiří, České moře, Šulc-Švarc 2011, obálka a 22 fotomontáží

 

Lebl, Zdeněk,  Ticho & spol. fotomontáží, nakladatelství Aleš Prstek 2011, /obálka a 92 fotomontáže

 

Kohout se ptá kohouta, Dramata a frašky ekonomie, Pistorius&Olšanská, 2011, obálka, 16 koláží

 

Leikert, Jozef, Časy a čas Filozofická fakulta v Nitre, 2011, obálka 7 koláží

 

Mácha, K. H., Máj, nakladatelství Práh, 2012, obálka + 35 ilustrací

 

Stone, Irving, Původ /Román o životě Charlese Darwina/, obálka + 4 dvoustránkové koláže

 

Žáček, Jiří, Strážce majáku, nakladatelství Šulc-Švarc, 2012, obálka + 31 fotomontáží a fotografií

 

Morstein, Vojtěch, nakladatelství Věra Nosková 2013, obálka 

 

Staněk, Jiří, Blázinecké, nakladatelství Druhé město - Martin Reiner, obálka + 7 ilustrací

 

Komenský, J. A., Labyrint světa a ráj srdce, nakladatelství Práh, obálka + 50 ilustrací

 

Němcová, Božena, Babička, Práh 2013, obálka + 48 ilustrací

 

Žantovská, Irena, Zahrada soch, Klub pražských spisovatelů 2013, obálka + 10 ilustrací

 

Vassalli, Sebastiano, Noc komety, nakl. Pistorisu a Olšanská, 2014, obálka

 

Jedlička, Richard, Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy, obálka    

 

Jan Amos Komenský v nás, M. Pánková, obálka, Národní pedagogické muzeum, 2014,  30 ilustrací

 

Janoušek, Pavel, Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou a vědou. Nakladatelství Academia 2014, 10 koláží

 

Hykisch, Anton, Rozkoše dávných časů, Slovenský literární klub, 2015 

 

Žantovský, Petr, Průvodce minovým polem české žurnalistiky, nakladatelství Orego 2015, obálka 

 

Macura, Vladimír, Znamení zrodu a České sny, nakladatelství Academia 2015

 

Jan Amos Comenius Het labyrint van de wereld, J. A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, překlad do holandšiny, 2016, obálka + 8 koláží 

 

Roubal, Jan, Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy, Cambridge Scholars Publishing

obálka

 

Jan Amos Komenski w nas, Jan Amos Komenský v nás, překlad do polštiny, 2017

obálka + 17 koláží 

 

Jedlička, Richard, Psychický vývoj dítěte a výchova. Jak porozumět socializačním potížím. Grada 2017, obálka 

 

Bílek, Petr, A., Česká populární kultura, transfery, transponování a další tranzitní procesy

obálka

 

Žantovský, Petr, Otevřené dopisy, Ottovo nakladatelství 2017, obálka + 8 koláží

 

Kejha, Josef, Sára a toulavý dědeček, obálka, 15 dvoustránkových koláží, 13 jednostránkových koláží a 35 menších ilustrací. V roce 2017 vydalo nakladatelství Práh 

 

Macura, Vladimír, Ten, který bude, nakladatelství Academia 2017, obálka,

 

Faktor Viktor, Staropražská kuchařka

Vydalo nakladatelství Práh v roce 2018 v 6 jazykovýchch mutacích /cz, en, de, fr, ru es/

27 koláží

 

Hošek, Pavel, Je to náš příběh, nakladatelství CDK, 2018, obálka

 

Mikš, František, Básníci čtou básníky, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, obálka

 

O. Hostovská, V. Sádlo, B. Svobodová. Egon Hostovský a jeho radosti života, Karlova univerzita, Filozofická fakulta 2018, obálka 

 

Fasora, Lukáš, Hanuš, Jiří, Mýty a tradice středoevropské kultury, Masarykova univerzita 2019, obálka, frontispice

 

Šreko, Benjamín, Zakázaná zahrada, Pars Artem, 2019, obálka, 5 fotografií

 

Bartlová, Kateřina, Dnes a denně, Aleš Prstek, 2019, obálka, 28 fotografií

 

Bílek, Petr, A., Generátory národního pohnutí a další mučící stroje, Pistorius/Olšanská, 2019, obálka, 9 koláží