Pěšinou sebepoznání

Lea Paulínová
populárně naučná literatura
(19 koláží)
Vydala společnost B.I.G. Prague 1997