Úvod do neštěstí

Watzlawick Paul
psychoterapeutická kniha
(10 koláží)
Vydalo nakladatelství Konfrontace v roce 1994