Historie pohřbívání 2005

6 listů s dvouměsíčním kalendáriem, formát A3, 420x 300 mm. Zajímavosti a kuriozity z historie pohřbívání. Články jsou vybrány z národopisné a etnografické literatury.
Realizován v roce 2005 pro Pohřební službu hlavního města Prahy.
/Náklad 300 ks/