Kalendář milovníků knížek 2009

Dvanáctiměsíční kalendář /13 listů, formát A3, 420x300 mm/
text: Aforismy a citáty na téma knihy, spisovatelé, čtenáři jsem vybral společně s Jiřím Žáčkem. 
Kalendář byl vydán bibliofilsky pro rok 2009 v nákladu 100 ks
/číslované a podepsané autory/ a je již rozebrán.