Karel Hynek Mácha 2010 – 200 let od narození

Karel Hynek Mácha 1810-2010 (200 let po narození)
Formát A3, 13 listů, křída 200 g, barevnost 4/0
Kalendář vyšel v nákladu 2000 ks
Kalendář vydala Obec spisovatelů za podpory hlavního města Prahy v rámci projektu Rok Karla Hynka Máchy v roce 2010