Karetní kalendář spolku Oidipús 2009

Dvanáctiměsíční kalendář /13 listů, formát A3, 420x300 mm/
Realizován: Vydán v bibliofilském nákladu 50 ks /číslované a podepsané autorem/ společně s 80 ks balíčků canastových karet.