Labyrint světa a ráj srdce 2009

J.A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce 2010
/13 listů, formát A3/ 
Kolorované koláže a počítačové montáže z dobových xylografií. Kniha byla vytištěna v Amsterodamu v roce 1663 - od tohoto vydání se odvozují všechna další vydání včetně překladů. Autor vybral z knihy J.A. Komenského úryvky charakterizující putování poutníka společností 17. století. Kritikou, ironií, sarkasmem a bohatým jazykem charakterizuje J.A. Komenský společenský život a je možné žasnout nad paralelami se současným děním.
Kalendář byl vydán bibliofilsky pro rok 2009 v nákladu 100 ks /každý kalendář je číslován a podepsán autorem/.

Kalendář je již rozebrán.