Plynové lampy 2002

/13 listů, formát/
Z historie plynových lamp, text připravil Rudolf Novák.
Realizován v roce 2002 pro firmu Středočeská plynárenská a. s.
Náklad 700 výtisků