Pranostiky (I) 2000

/formát A2, 13 listů /
text: Pranostiky, pravidla povětrnosti, lidové pověry, čáry a zaříkávadla.
Realizován v roce 2000 pro firmu Manďák /náklad 500 ks/
Kalendář je možné připravit v nové grafické úpravě /formát A3/ a aktualizované podobě /změna obrázků, úprava textu/