Pranostiky (II) 2005

/formát A2, 13 listů/
Pranostiky, pravidla povětrnosti, kronika povětrnosti, lidové pověry, čáry a zaříkadla.
Realizován v roce 2004 pro firmu Středočeská plynárenská a. s. /Náklad 800 ks/
Kalendář je možné připravit v nové grafické úpravě /formát A3/ a aktualizované podobě /změna obrázků/