Světozor historie plynárenství 2003

textová část připravena ve spolupráci ředitelem Plynárenského muzea - Rudolfem Novákem. Nejrůznější zajímavosti a kuriozity z dějin plynárenství.
Realizován pro firmu Středočeská plynárenská a.s. /náklad 700 ks/