Světozor podivuhodných vynálezů (I) 2004

/13 listů, formát A2/
text: Kuriózní vynálezy 19. století s dobovými ilustracemi a inzeráty /časopisy 19.stol - Světozor, Věda a průmysl, Pokrok hospodářský, Technika a vynálezy apod./
Realizován v roce 2004 pro firmu Pierre Fabre v nákladu 1500 ks