Zodiak spolku Oidipus 2006

Dvanáctiměsíční kalendář /13 listů, formát A3, 420x300 mm/
Realizován v roce 2006 v bibliofilském nákladu 30 ks /číslovaných a autorem podepsaných/ výtisků.