Zvyky a léčení u různých národů 2007

dvanácti měsíční kalendář, formát A3, 420x 300 mm,
13 listů, tištěný oboustranně - na rubové straně je umístěna textová část.
Texty jsou vybrány z knihy, kterou připravuji pro tisk: Zvyky, obřady a slavnosti různých národů
Realizován v roce 2006 pro firmu AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. /náklad 1500 výtisků/